fire fighting

fire fighting
gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir gesinami tada, kai jie gresia kariams, ginkluotei, kovos technikai ir materialinėms priemonėms arba kliudo atlikti užduotis. Šį darbą atlieka kariniai vienetai savo jėgomis, jiems talkina inžineriniai vienetai. Gaisrams riboti daromos priešgaisrinės juostos. Miško gaisro gesinimas priklauso nuo gaisro tipo, meteorologinių sąlygų, karių skaičiaus ir turimų gesinimo priemonių. Žemutinis miško gaisras gesinamas užpilant ugnies pakraštį gruntu, užliejant vandeniu, chemikalų tirpalais, mušant liepsną lapuočių šakomis; viršutinis – vandeniu, pasitelkus gaisrines mašinas, sraigtasparnius. Jiems riboti sudaromos užtvarų juostos arba paleidžiama pasitiktinė ugnis. Gesinant požeminį durpių gaisrą, gaisro plotas apkasamas grioviais, iškertami augantys prie griovio krašto medžiai ir sumetami į gaisro pusę, užliejama vandeniu arba užpilama žemėmis griovio pakraščiuose smilkstanti augalija. Užgesinus miško arba durpyno gaisrą, skiriami gaisro stebėjimo postai. Gaisrams gesinti galima naudoti sprogstamąsias medžiagas. Gyvenviečių gaisrus paprastai gesina ugniagesių padaliniai naudodami specialią priešgaisrinę techniką. Krašto apsaugos padaliniai gali padėti gesinti tokius gaisrus, ypač gelbėti gyventojus ir materialines vertybes. atitikmenys: angl. fire fighting; fire suppressing rus. пожаротушение ryšiai: dar žiūrėkgaisro gesinimo priemonė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • fire fighting — fire .fighting n [U] 1.) the work of stopping fires burning 2.) BrE the actions that are taken to find out what has caused a sudden problem in an organization, machine etc, and to correct it …   Dictionary of contemporary English

  • fire fighting —  activity directed at limiting the spread of fire and extinguishing it, particularly as performed by members of organizations (fire services or fire departments) trained for the purpose. When it is possible, fire fighters rescue persons… …   Universalium

  • fire fighting — noun : the activity of a fire fighter; specifically : the effort to extinguish or to check the spread of a fire * * * fire fighting, 1. the act of putting out a fire. 2. the occupation of a fire fighter. –fire´ fight´ing, adjective …   Useful english dictionary

  • Fire fighting in Finland — is regulated by the Ministry of the Interior . Municipalities in Finland can choose whether the fire and rescue services are provided by a professional fire brigade, a half ordinary fire brigade or a voluntary fire brigade. Half ordinary and… …   Wikipedia

  • Fire-fighting sport — (Russian : пожарно прикладной спорт ) a sport discipline developed in the Soviet Union in 1937. It includes a competition between various fire fighting teams in fire fighting related exercizes, such as : climbing by special stairs in a high floor …   Wikipedia

  • Fire fighting at the 1900 Summer Olympics — Fire fighting was an unofficial event at the 1900 Summer Olympics in Paris, France. Competitions were held for both professional and volunteer firefighters.Like the other unofficial events competed at the 1900 Games, the fire fighting event was… …   Wikipedia

  • Fire fighting foam — Firefighters sprayed foam on structures in the Mammoth Hot Springs complex on September 10, 1988 during the Yellowstone Fires. Fire fighting foam is a foam used for fire suppression. Its role is to cool the fire and to coat the fuel, preventing… …   Wikipedia

  • fire-fighting tank — gaisrinis rezervuaras statusas T sritis chemija apibrėžtis Rezervuaras, kuriame laikomas gaisrui gesinti skirtas vanduo. atitikmenys: angl. fire fighting tank rus. противопожарный резервуар …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • fire fighting inspection group engineer — priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, tikrina priešgaisrinę objektų būklę, surašo protokolus ir nutarimus, tvarko reikiamus dokumentus,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • fire fighting inspection group senior engineer — vyresnysis priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, vadovaujantis dalies valstybinės priešgaisrinės priežiūros grupės darbui, tikrina priešgaisrinę objektų būklę, surašo protokolus ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”